Bog

Long way home

Dansk sprog og danskhed i Australien

af Gitte Lindgaard


“Det hævdes, at modersmålet er det, der over alle politiske, moralske og religiøse holdninger binder os sammen, og at forsømmelse af sproget fører til sproglig såvel som til kulturel åndenød. Vi, der bor i Australien, nogenlunde så langt væk fra fædrelandet som man kan komme, er godt klar over, at vores sprog nok lyder affekteret i nutidsdanske ører. Hvis det er tegn på iltmangel, får det bare være” / Gitte Lindgaard